Nowoczesny dom w Konarzycach

gm. Łomża, podlaskie

Celem projektu było wyeksponowanie atutów nowoczesnej bryły budynku poprzez zastosowanie rozwiązań kolorystycznych i materiałowych.

Całość kompozycji dopełnia projekt zagospodarowania terenu i nasadzeń.